top.gif
Hem Historik Trädgården Utställningar Restaurangen Smedjan Kontakt

swspace10x15px.gif


Historik

Hellekis Säteris huvudbyggnad har legat på den plats det ligger idag sedan 1597. Under 1200-talet tillhörde Hellekis folkungaätten. Den första kände ägaren till Säteriet var Matts Gustavsson Sparre på 1300-talet. Godset har sedan vandrat genom olika ätter, Liljesparre, Posse, Ulfsparre, von Arbin och Skjöldebrand. 1915 flyttade familjen Klingspor till Hellekis.

Den äldsta kända byggnaden på Hellekis är den sk Fyrkanten och var en kvadratisk stenkoloss i tre våningar. Ev var det riksrådet Axel Nilsson Posse som lät uppföra detta på 1530-talet, Fyrkanten revs 1880. År 1597 lät riksrådet Göran Knutsson Posse uppföra ett smalt trevåningshus med brant tak, inspirerat av renässansens nya idéer, detta brann ner 1698. I den nuvarande huvudbyggnaden finns det gamla tunnvalv kvar i källaren från den senmedeltida byggnaden. Hellekis är ett av de få godsen i Västergötland som har kvar delar av en medeltida byggnad.

1707 ersattes den nedbrunna byggnaden av ett corps-de-logi i karolinsk stil, med utbyggd sal mot trädgården. År 1791 vidtogs en ombyggnation till nyklassisk stil, enligt ritningar framställda av Olof Tempelman. Vid detta tillfälle uppfördes även de låga pocherna vid vardera gavlar. Genom åren har huset genomgått flera renoveringar men man har varit noga med att behålla 1700-tals stilen och i de båda övre våningarna finns inredningsdetaljer och möbler från 1600 och 1700-talet bevarade, här finns bla en stor vacker Brysseltapet. Huvudbyggnaden är inte öppen för allmänheten.

Hellekis hamn var tidigt en av de viktigast hamnarna i Vänern. 1856 startades Kinnekulles första mekaniska stenhuggeri i Hellekis hamn av Carl Skjöldebrand och en fyr sattes upp 1871. Idag är det enda som vittnar om stenhuggeriet en sockel från en skorsten. Här ligger nu Kinnekulle Camping.

1994 öppnades Hellekis trädgård för besökare. Säteriets park är känt för sina många vackra och ovanliga lövträd ex valnötsträd, äkta kastanj och det ståtliga Ginkgoträdet. Här finns också en fantastisk perennrabatt och en doftande rosenträdgård med gammaldags rosor. Perennrabatten och rosenträdgården är anlagda 1936 och duktiga trädgårdsmästare håller allt i bästa skick så att besökare kan njuta av årstidens växlingar från vårens lökväxter till höstens sköna färger.

1946 köptes fyra hindar och en hjorthanne in till Hellekis och sattes i hägn. Följande år efter kalvningen släpptes hjortarna ut i friheten och idag har vi gott om dovhjort på Kinnekulle. Kör försiktigt och håll utkik i gryning och skymning så kan ni få se stora hjordar med dessa vackra djur.

transparent bild

Tavla.jpg

Kastanj.jpg

Hellekis Säteri AB Gårdskontoret 533 94 Hällekis Telefon: 0510-54 40 11 Restaurang: 0510-54 41 00 info@hellekis.com   © Hellekis Säteri 2019